Viešbučio taisyklės

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. Atvykimas nuo 15 val.; išvykimas iki 12 val.
 2. Esant galimybei, už papildomą mokestį, galimas vėlyvas išvykimas. Apie jį svečias privalo informuoti registratūros darbuotoją;
 3. Pusryčiai patiekiami nuo 8:00 val. iki 10:30 val.
 4. Pietūs patiekiami nuo 12:00 val. iki 14:00 val.
 5. Vakarienė patiekiama nuo 17:00 val. iki 19:00 val.
 6. Viešbučio svečiai turi susipažinti su rezervavimo, vidaus tvarkos taisyklėmis, svečių pareigomis, atsakomybėmis, draudžiama veikla, priešgaisrinės  ir saugaus elgesio taisyklėmis;
 7. Už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;
 8. Viešbutyje rastus (paliktus) svečių daiktus įsipareigojama saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu svečio prašymu sodyboje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu;
 9. Vilos teritorijoje ir viešbučio kambarių bei namelių terasose nuo 21:00 iki 6:00 val. Griežtai draudžiama triukšmauti ir kitaip trikdyti kitų poilsiautojų ramybę (atsivežti ir naudoti savo garso aparatūrą, garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Visos viešnagės metu draudžiama atsivežti ir naudoti savo garso aparatūrą! Bauda už šių taisyklių nesilaikymą yra 500 EUR! Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, administratorius turi teisę iškeldinti iš kambario/namelio anksčiau nustatyto termino. Pinigai už apgyvendinimo paslaugas tokiu atveju negrąžinami.

dd

REZERVAVIMO TAISYKLĖS:

 1. Atliekant rezervaciją, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas;
 2. Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) laiko, šeimininkas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;
 3. Svečiams atšaukus rezervaciją bet kuriuos metu, pervesta avanso suma nėra grąžinama;
 4. Jeigu kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta rezervacijos patvirtinime, gali būti įrengta papildoma miegamoji vieta. Papildomos patalynės kaina – 10 EUR/para. Jeigu reikalinga papildoma išskleidžiama lova –  15 EUR/para (vaikams iki 18 m.) ir  20 EUR/para (suaugusiems nuo 18 m.).
 5. Atliekant rezervaciją, informuoti, kad atvyksite su naminiais gyvūnais. Naminio gyvūno iki 5 kg nakvynės kaina – 10 EUR/para. Naminio gyvūno virš 5 kg kaina – 15 EUR/para. Naminio gyvūno virš 10 kg kaina – 20 EUR/para;
 6. Vaikams iki 2 metų galima užsakyti vaikišką lovytę – 5 EUR/para. Apie tai būtina informuoti prieš atvykstant;
 7. Vienas vaikas iki 7 metų gali būti apgyvendintas nemokamai, jei naudojamos tik paprastai numeryje esančios lovos;

dd

SVEČIAI PRIVALO:

 1. Apsigyvenus kambaryje, patikrinti jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami pranešti administratoriui;
 2. Prieš išvykstant iš sodybos perduoti nuomotas patalpas tvarkingas, dalyvauti perduodant išnuomotas patalpas sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto perduodant patalpas;
 3. Svečias išvykdamas privalo grąžinti kambario (-ių) raktą (us).Už negrąžintą raktą taikoma 15 EUR bauda;
 4. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
 5. Svečiai, gyvenantys su naminiais gyvūnais privalo rūpintis, kad gyvūnai netrukdytų kitiems svečiams, negulėtų lovose bei neterštų sodybos teritorijos, taip pat nelakstytų po viešbučio teritoriją;
 6. Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei viešbučio teritorija;
 7. Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);
 8. Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų;
 9. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys.

dd

 SVEČIŲ ATSAKOMYBĖ:

 1. Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą viešbutyje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
 2. Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
 3. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo, ar drauge esančių svečių veiksmų, ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, viešbučio šeimininkai už tai neatsako;
 4. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 5. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis ežere, kubile, esant pirtyse, pavėsinėse ir kitose vietose atsakingi patys svečiai;
 6. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias;
 7. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą;
 8. Plaukiant valtimi, baidarėmis ir maudantis ežere, privaloma būti apsivilkus gelbėjimosi liemenes;
 9. Pagrindinis patalpų ar viešbučio užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.

dd

DRAUDŽIAMA:

 1. Patalpose ir kambariuose nerūkoma. Pažeidus šią taisyklę, taikoma 50 EUR bauda;
 2. Vaikams draudžiama žaisti prie vandens, maudytis be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
 3. Draudžiama maudytis ežere jaučiantis silpnai, sergant, apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
 4. Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius, šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, dangaus žibintus, fejerverkus ar petardas;
 5. Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
 6. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;
 7. Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);
 8. Laužyti medžius, trypti gėlynus ar kitaip daryti žalą gamtai;
 9. Vilos teritorijoje ir viešbučio kambarių bei namelių terasose nuo 21:00 iki 6:00 val. Griežtai draudžiama triukšmauti ir kitaip trikdyti kitų poilsiautojų ramybę (atsivežti ir naudoti savo garso aparatūrą, garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Visos viešnagės metu draudžiama atsivežti ir naudoti savo garso aparatūrą! Bauda už šių taisyklių nesilaikymą yra 500 EUR! Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, administratorius turi teisę iškeldinti iš kambario/namelio anksčiau nustatyto termino. Pinigai už apgyvendinimo paslaugas tokiu atveju negrąžinami.

dd

 PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS:

 1. Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams;
 2. Išeinant iš kambario išjungti televizorių, radijo imtuvą, šviestuvus, virdulį, lygintuvą, elektrinę viryklę ir kitus elektros prietaisus;
 3. Nesinešti į kambarį ir jame nelaikyti medžiagų, galinčių sukelti gaisrą;
 4. Susipažinti su evakavimo planu, pasistengti gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti ir laiptinių išdėstymą;
 5. Kilus gaisrui kambaryje, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir atsakingam sodybos darbuotojui. Nepavykus gaisro nuslopinti savo jėgomis, kuo greičiau apleisti patalpas ir veikti pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus;
 6. Kilus gaisrui ne kambaryje, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir atsakingam sodybos darbuotojui. Pasitraukti iš pavojingos zonos ir veikti pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus;
 7. Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 8. Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
 9. Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;
 10. Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
 11. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies (nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
 12. Viešbučio teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
 13. Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus gelbėjimosi liemenes;
 14. Pastatų balkonuose, terasose ir pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant tvorelių;
 15. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
 16. Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.

dd

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

 1. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir /ar kartu atvykę nepilnamečiai asmenys ir/ar jo svečiai, atsako sodyboje užsiregistravęs svečias;
 2. Administratorius turi teisę iškeldinti iš kambario ankščiau nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia vidaus tvarkos ir elgesio taisykles. Taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius;
 3. Bet kokie ginčai, kilę tarp sodybos administracijos ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka;
 4. Vilos Ūlos administracija pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti šias taisykles bei nuostatus.

dd


Atgal | Į viršų